Referat GF 280214

GRUNDEJERFORENINGEN

BAKKEVÆNGET

GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

28-02-2014

  1. 1.    Valg af dirigent.

Michael (nr 24) blev valgt.

  1. 2.    Bestyrelsens beretning

Et stille og rolig år på bakkevænget. Det sædvanlige. Polemik omkring have på stikvej (nr. 28). Har løst sig selv, idet ejer har solgt huset.

Inger (nr. 8) har fået lidt hjælp til forhaven. Fantastisk vejfest !!!!! God placering.

Arbejdsdag hvor der blev ordnet lidt hjørner og hækken forenden. Vi var ikke så mange, men det var hyggeligt.

Beretning er godkendt.

  1. 3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskab godkendt

  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne:

Afgående: Lasse (nr. 16) genopstiller gerne som formand, og blev genvalgt.

  1. Indkomne forslag: Et forslag modtaget:

Forslag fra Thomas og Jane Skipper, Bakkevænget 12: At der indhentes tilbud fra anlægsgartner eller på materialer (så gør vi det selv) til etablering af bedre og mere moderne hjørner på sideveje. De eksisterende er fra 1991, og er nedslidte og grimme nu. Det kunne evt. tages over nogle år, hvis udgiften her og nu er for stor.

Vi skal være opmærksom på telefonledninger.

Forslag vedtaget.

Det skal undersøges , hvilke servitutter der er gældende. Det tager bestyrelsen sig af i første omgang.

 

  1. 6.    Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budget godkendt.

 

  1. 7.    Evt.

Der er forslag om hyggedag på det grønne område. Grill og egen medbragt mad. Forslag til dato 23/8. Bestyrelsen vender tilbage.

Nabohjælp. Rune (nr. 2) har materiale med.

Fastelavn og Halloween: Kunne vi lavet en fælles aftale f.eks. om at man sætter noget (billede af græskar) på postkassen, når man må ringe på. Eller f.eks. sætte et græskar ud i den periode, børnene må ringe på. Vi foreslår det til  beboerforeningen, så det er hele St. Rørbæk. Vi kan sætte det på vores hjemmeside og på facebook og evt. på lygtepæle.

Arbejdsdag: forslag om bøder, pligtarbejde, banner med reminder om dato. Arbejdsdagsdato: søndag d. 14/9 kl 10.00

Mvh, Bestyrelsen

Lasse Bengtson, nr. 16, formand

Karen Sejerøe, nr. 31, kasserer

Jane Skipper, nr. 12, sekretær

Skriv et svar