Referat GF 160215

GRUNDEJERFORENINGEN

BAKKEVÆNGET

GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

16-02-2015

ENDELIG DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent.

Michael (nr 24) blev valgt.

  • Bestyrelsens beretning

Ikke så meget at berette. Lidt uro omkring banner  Der har været arbejdsdag hvor vi ordnede hjørner og klippede hæk for enden af vejen. 2 sedler udleveret fra formanden og det har virket.

Beretning er godkendt.

  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Der er 5 som ikke har betalt kontigent for 2014, opkræves næste gang.

Det er aftalt, at der kan laves en bankoverførsel eller betales kontant i stedet for girokort. Vi betaler for girokortene.

Regnskab godkendt

  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne: 

Afgående: Karen (nr. 31) genopstiller gerne som kasserer og blev genvalgt.

Jane (nr. 12) genopstiller gerne som sekretær og blev genvalgt

  • Indkomne forslag: Et forslag modtaget: Beslutning om at bestyrelsen arbejder videre med trinvis plan, og budget. Der må gerne komme input fra alle på vejen. Og eventuelle interesserede er velkomne til at deltage.
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budget godkendt.

  • Evt.

Bestyrelsen prøver at kontakte kommunen ang. overkørsel ved start af Bakkevænget.

Grønne område: Michael fratræder tjansen som ansvarlig for det grønne område. Eventuelle interesserede i tjansen kan kontakte formanden.

Hjemmesiden koster 50 kr om året. Rune kommer med regning til Karen.

Vi skal huske at bruge hjemmesiden

www.bakkevaenget.dk

Ole i nr  6 snakker om høns i baghaven, som er generende. De er fra Store.Rørbækvej.

Der er 17 personer til stede og 10 parceller repræsenteret

Mvh, Bestyrelsen

Lasse Bengtson, nr. 16, formand

Karen Sejerøe, nr. 31, kasserer

Jane Skipper, nr. 12, sekretær

Skriv et svar