Referat GF 030317

GRUNDEJERFORENINGEN
BAKKEVÆNGET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 3/3 2017
10 parceller repræsenteret.

ENDELIG DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent:
Michael (nr. 24) blev valgt.

2. Bestyrelsen beretning:
Thomas (nr. 12) har beskåret buske og træer for genboen i nr. 8. Formanden har hjulpet med at kører affaldet væk. Det er blevet rigtig pænt og datteren af nr. 8 er taknemmelig.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
Regnskab godkendt. Karen fortæller at vi har et stort overskud, så der er åbent for ideer til arrangementer, store som små

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til §9 i vedtægterne
Afgående: Karen (nr. 31) kasserer blev genvalgt. Jane (nr. 12) ønskede ikke genvalg. Karina (nr. 2) blev valgt som sekretær.
Stor tak til Jane Skipper for hendes arbejde.

5. Indkomne forslag:
Ingen.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget:
Budget godkendt.

7. Evt.:
-Ved skel til nr. 41 er der vild bevoksning, der ønskes hjælp til rydning. Formanden siger han vil komme ned og se på det.
-En husstand har klaget over for mange biler hos genboen på deres vendeplads, da det generer for udsigten fra deres hus. Genboen var til stede på generalforsamlingen og var ikke blevet orienteret om problemet før, men ville gerne ændre bilernes placering så de ikke er til gene.
-Der blev talt om der er 45 års jubilæum i grundejerforeningen her i år 2017. Carina (nr.16) og Karina (nr.2) foreslog en vejfest. De blev hermed valgt til festudvalg og hvis andre ønsker at være med i festudvalget, kan ovenstående kontaktes.
Mulig dato for vejfest er d. 1. juli 2017.
-Dato for årlig fælles arbejdsdag er valgt til søndag d. 10. september 2017 kl. 10.00, vi mødes midt på vejen som sædvanlig.

Mødet sluttede med en hyggelig snak over bordene. Fra minder gennem tiden til hvad der rør sig hos de fremmødte Bakkevænge-beboere.

Mvh.
Lasse Bengtson nr. 16, formand
Karen Sejerøen nr. 31, kasserer
Karina Riis-Larsen nr. 2, sekretær

Husk at bruge hjemmesiden:
www.bakkevaenget.dk
og facebooksiden:
Bakkevænget, Store Rørbæk