Referat GF 020318

GRUNDEJERFORENINGEN

BAKKEVÆNGET

page1image2958736

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 02-03-2018

11 parceller repræsenteret. De nye fra nr. 12 var repræsenteret. Velkommen til. ENDELIG DAGSORDEN:

page1image3766944

1. Valg af dirigent:

Michael (nr. 24) blev valgt igen.

 

2. Bestyrelsen beretning:

Formanden Lasse(nr. 16) fortalte han har været alvorlig syg med slem lungebetændelse. Så kræfterne har været små i 2017, men er på banen igen. Derfor er der ikke blevet nogen vejfest e.l. Arbejdsdagen blev glemt af mange! Der er stadig nogle få parceller der undlader at frit-/renholde fortorvet. Formanden tager en snak med disse parceller igen.

page1image3732208

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:page1image3732000

Regnskab godkendt. Tove(nr. 33) vikarierede for Karen ( nr.31).page1image3790448

Der har været gartner på, til fældning af træer og klipning af hæk.

3 restancer er der på nuværende tidspunkt.
page1image3790032

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne

page1image3790656

Afgående: Lasse Bengtson ( nr.16). Ønsker genvalg hvis ingen andre ønsker formandsposten. Blev genvalgt.

page1image3791696

5. Indkomne forslag:

Ingen.
page1image3792112

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget:page1image3792320

Budget godkendt.

 

7. Evt.:

-Ikke alle fælles hjørner bliver vedligeholdt eller er ikke særlig pæne. Mon nogle har ideer til noget

alternativ?

-Der blev snakket om indbruddet i nr. 3. Hvor Nicholaj ( nr. 5) hørte tyvene og løb efter en af dem. Men

måtte stoppe/ slippe da hans astma tog vejret fra ham. Der blev desværre stjålet en del.

-Dato for årlig fælles arbejdsdag er valgt til søndag d. 12/5.2018 kl. 10.00, vi mødes midt på vejen som

sædvanlig.

page1image3793984

Mødet sluttede som sædvanlig med en hyggelig snak over bordene og med lidt godt til ganen.

page1image3794192

Mvh.

Lasse Bengtson nr. 16, formand

Karen Sejerøe nr. 31, kasser

Karina Riis-Larsen nr. 2, sekretær
page1image3795024

Husk at bruge hjemmesiden:

www.bakkevaenget.dk
page1image3795440

og facebooksiden:

Bakkevænget, Store Rørbæk