Referat ekstraordinær GF 111220

Der var 10 parceller repræsenteret.

Eneste punkt på dagsordenen var ændring af vedtægternes paragraf 13, således at foreningens konto ikke længere skal være klausuleret.

Ovenstående blev enstemmigt vedtaget.