Referat GF 010319

 

10 parceller repræsenteret.

1. Valg af dirigent:

Michael (nr. 24) blev valgt igen.

2. Bestyrelsen beretning:

Formanden Lasse(nr. 16) var desværre ikke til stede grundet sygdom.

Lasse havde forinden fortalt at der stadig er problemer med vedligehold af fortov på enkelte parceller.

Der henstilles til at dette bringes i orden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

Karen (nr. 31) fremlagde regnskab der blev godkendt. 

Der er 2 restancer på nuværende tidspunkt.

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne

Sekretær Karina (nr. 2) samt kasserer Karen (nr. 31) blev begge genvalgt.

5. Indkomne forslag:

Ingen.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget:

Budget fremlagt af Karen. Dette blev godkendt.

7. Evt.:

  • Der er en bred utilfredshed med heste på Bakkevænget. Der var forslag om en delvis aflukning af stien for enden af vejen. Da forslaget ikke var tilgået bestyrelsen forinden, kunne der ikke træffes afgørelse.
  • Arbejdsdag blev fastlagt til søndag 12. Maj kl. 10.00 samt 15. September ligeledes kl. 10.00.

Mødet sluttede som sædvanlig med en hyggelig snak over bordene og med lidt godt til ganen.

Mvh.

Lasse Bengtson nr. 16, formand

Karen Sejerøe nr. 31, kasser 

Karina Riis-Larsen nr. 2, sekretær

Husk at bruge hjemmesiden:

www.bakkevaenget.dk

og facebooksiden:

Bakkevænget, Store Rørbæk