Stationen i Vinge skal på tegnebrættet

Stationen i Vinge skal på tegnebrættet

Den fremtidige Vinge Station bliver centrum i Vinge. Derfor udskriver Frederikssund Kommune en indbudt projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation om en ny S-togsstation og et grønt byrum i den kommende by Vinge, øst for Frederikssund.

Den ligger midt i både by og natur og forbinder byen ved et brodæk på tværs af jernbanen. Et levende byrum, der er helt integreret i landskabet. Stationsområdet i centrum vil blive det mest tætte og urbane område i Vinge.

Ideer ønskes til ny S-togstation
Projektkonkurrencen omhandler endelig placering og design af den fremtidige Vinge S-togsstation inklusive brodæk og kommende infrastruktur. Derudover ønskes ideer til byggerier i direkte kobling til station og brodæk. Stationen er det centrale element, der skal binde Vinge sammen på tværs af jernbanen. Målet er at skabe en unik identitet og et velfungerende byrum, som er et nytænkende og ambitiøst bud på, hvordan en station integreres i en bymidte.

Selve stationen skal være funktionel og en god oplevelse for brugerne. Der skal etableres et brodæk over jernbanen, hvor brodækket er en videreførelse af Vinges centrale byfælled, Det Grønne Hjerte. Brodækket skal både rumme et rekreativt og levende byrum og fungere som vejføring.

Derudover vil konkurrencen omfatte beskrivelse af forslag til metode og proces for gennemførelse, beskrivelse for overholdelse af den økonomiske ramme for projektet samt aflevering af honorartilbud.

For nærmere information, herunder kriterier for udvælgelse, se EU-bekendtgørelsen. Der udsendes ikke yderligere materiale i forbindelse med prækvalifikationen.

Fra frederikssund.dk