Generalforsamling 4. marts 2016 kl. 19 i Rytterskolen

GRUNDEJERFORENINGEN

BAKKEVÆNGET

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

FREDAG 04-03-2016 KL. 19:00

I RYTTERSKOLEN

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne:

På valg: Lasse (nr 16) formand, ønsker genvalg

  1. Indkomne forslag
  2. Fremlæggelse og godkendelse af budget
  3. EVT.

 

Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 25-02-2016.

Efter en forhåbentligt veloverstået generalforsamling vil grundejerforeningen servere lidt lækkert som sædvanligt. Håber at se mange jer.

 

Mvh, Bestyrelsen

Lasse Bengtson, nr. 16, formand

Karen Sejerøe, nr. 31, kasserer

Jane Skipper, nr. 12, sekretær

 

Hvis I er interesseret i at modtage nyt fra grundejerforeningen på mail, så send en mail til thomasogjane@yahoo.dk.

Husk også vores facebookgruppe Bakkevænget, Store Rørbæk.

Mvh, Jane