Bestyrelsen

Formand: Lasse Bengtson, nr. 16

Kasserer: Karen Sejerøe, nr. 31

Sekretær: Karina Riis-Larsen, nr. 2

Skriv et svar