Alle indlæg af Rune Riis-Larsen

Referat GF 010319

10 parceller repræsenteret.

1. Valg af dirigent:

Michael (nr. 24) blev valgt igen.

2. Bestyrelsen beretning:

Formanden Lasse(nr. 16) var desværre ikke til stede grundet sygdom.

Lasse havde forinden fortalt at der stadig er problemer med vedligehold af fortov på enkelte parceller.

Der henstilles til at dette bringes i orden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

Karen (nr. 31) fremlagde regnskab der blev godkendt. 

Der er 2 restancer på nuværende tidspunkt.

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne

Sekretær Karina (nr. 2) samt kasserer Karen (nr. 31) blev begge genvalgt.

5. Indkomne forslag:

Ingen.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget:

Budget fremlagt af Karen. Dette blev godkendt.

7. Evt.:

  • Der er en bred utilfredshed med heste på Bakkevænget. Der var forslag om en delvis aflukning af stien for enden af vejen. Da forslaget ikke var tilgået bestyrelsen forinden, kunne der ikke træffes afgørelse.
  • Arbejdsdag blev fastlagt til søndag 12. Maj kl. 10.00 samt 15. September ligeledes kl. 10.00.

Mødet sluttede som sædvanlig med en hyggelig snak over bordene og med lidt godt til ganen.

Mvh.

Lasse Bengtson nr. 16, formand

Karen Sejerøe nr. 31, kasser 

Karina Riis-Larsen nr. 2, sekretær

Husk at bruge hjemmesiden:

www.bakkevaenget.dk

og facebooksiden:

Bakkevænget, Store Rørbæk

Generalforsamling 4. marts 2016 kl. 19 i Rytterskolen

GRUNDEJERFORENINGEN

BAKKEVÆNGET

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

FREDAG 04-03-2016 KL. 19:00

I RYTTERSKOLEN

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne:

På valg: Lasse (nr 16) formand, ønsker genvalg

  1. Indkomne forslag
  2. Fremlæggelse og godkendelse af budget
  3. EVT.

 

Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 25-02-2016.

Efter en forhåbentligt veloverstået generalforsamling vil grundejerforeningen servere lidt lækkert som sædvanligt. Håber at se mange jer.

 

Mvh, Bestyrelsen

Lasse Bengtson, nr. 16, formand

Karen Sejerøe, nr. 31, kasserer

Jane Skipper, nr. 12, sekretær

 

Hvis I er interesseret i at modtage nyt fra grundejerforeningen på mail, så send en mail til thomasogjane@yahoo.dk.

Husk også vores facebookgruppe Bakkevænget, Store Rørbæk.

Mvh, Jane

Rørbæk Øllaug er blevet født….

Foreningen Rørbæk Øl Laug (RØL) ønsker at støtte og fremme interessen for velbrygget og velskænket Øl1.
Øl der er brygget med kærlighed og omsorg for råvarer og det endelige resultat, og som bør nydes afkølet og under festlige rammer, med respekt for den ædle drik og uden skelen til sociale og kulturelle forskelle mellem ølnydere.

Tilmeldt dig klubben og deltag i vores arrangementer hos Rune (BV2) rune@riis-larsen.dk

Stationen i Vinge skal på tegnebrættet

Stationen i Vinge skal på tegnebrættet

Den fremtidige Vinge Station bliver centrum i Vinge. Derfor udskriver Frederikssund Kommune en indbudt projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation om en ny S-togsstation og et grønt byrum i den kommende by Vinge, øst for Frederikssund.

Den ligger midt i både by og natur og forbinder byen ved et brodæk på tværs af jernbanen. Et levende byrum, der er helt integreret i landskabet. Stationsområdet i centrum vil blive det mest tætte og urbane område i Vinge.

Ideer ønskes til ny S-togstation
Projektkonkurrencen omhandler endelig placering og design af den fremtidige Vinge S-togsstation inklusive brodæk og kommende infrastruktur. Derudover ønskes ideer til byggerier i direkte kobling til station og brodæk. Stationen er det centrale element, der skal binde Vinge sammen på tværs af jernbanen. Målet er at skabe en unik identitet og et velfungerende byrum, som er et nytænkende og ambitiøst bud på, hvordan en station integreres i en bymidte.

Selve stationen skal være funktionel og en god oplevelse for brugerne. Der skal etableres et brodæk over jernbanen, hvor brodækket er en videreførelse af Vinges centrale byfælled, Det Grønne Hjerte. Brodækket skal både rumme et rekreativt og levende byrum og fungere som vejføring.

Derudover vil konkurrencen omfatte beskrivelse af forslag til metode og proces for gennemførelse, beskrivelse for overholdelse af den økonomiske ramme for projektet samt aflevering af honorartilbud.

For nærmere information, herunder kriterier for udvælgelse, se EU-bekendtgørelsen. Der udsendes ikke yderligere materiale i forbindelse med prækvalifikationen.

Fra frederikssund.dk