Generalforsamling 4. marts 2016 kl. 19 i Rytterskolen

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEVÆNGET INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING FREDAG 04-03-2016 KL. 19:00 I RYTTERSKOLEN   DAGSORDEN: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Valg af 1 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne: På valg: Lasse (nr 16) formand, ønsker genvalg Indkomne forslag Fremlæggelse og godkendelse af budget EVT.   Indkomne forslag skal være formanden…

Read More